Η ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΠΟΠΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
(Αριθμ. Αδείας: 1/58/9.10.1990)
 Όροι ΣυνεργασίαςΆνοιγμα ΛογαριασμούΗμερήσιο Δελτίο Τιμών

  Η Εταιρεία

Η ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ιδρύθηκε το 1990 από μία ομάδα καταξιωμένων τραπεζικών στελεχών.
Η εταιρεία διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή βάση και παράλληλα είναι στελεχωμένη από μία έμπειρη και αξιόπιστη ομάδα πιστοποιημένων επαγγελματιών προερχόμενη από τον χώρο των αμοιβαίων κεφαλαίων και της τραπεζικής αγοράς.
Η εταιρεία, με έδρα την Αθήνα, διαθέτει δίκτυο υποκαταστημάτων σε πόλεις της Ελλάδος.


Οι Στόχοι της Εταιρείας

Στην ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ θεωρούμε την σχέση μας με τον επενδυτή ως πρωταρχική για την επιτυχία μας. Γι αυτό και θέλουμε να τη βασίζουμε στην ειλικρίνεια και στην κατανόηση των αναγκών του.
Επιδιώκουμε την μακροχρόνια ικανοποίηση του επενδυτή ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις των αγορών και του επιπέδου της επενδυτικής ψυχολογίας.
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, η εταιρεία στοχεύει στην :

  • Παροχή αξιόπιστων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.
  • Προσφορά μεγάλης ποικιλίας επενδυτικών προιόντων και υπηρεσιών για την καλύτερη κάλυψη των ειδικών αναγκών κάθε πελάτη μας.
  • Έγκαιρη και πλήρη ενημέρωση των πελατών για την πορεία των επενδύσεών τους και τις εξελίξεις των αγορών.
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΦΕΡΓΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ
ΚΑΝΙΝΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΣΥΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΠΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΟΣ


ΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ:

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΤΙΟΣ
ΦΕΡΓΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΕΛΕΧΗ - ΑΣΚΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Τα Γραφεία της εταιρείας